+46 708 97 49 21 erik.ronne@sp.se

Translucent Innovation är en plattform för öppen innovation utvecklad av RISE. Det finns många olika typer av öppen innovation. Translucent Innovation är en form baserad på Request for Proposals (RfP), och påminner om kommersiella RfP-plattformar, men Translucent Innovation är gratis att använda och betydligt säkrare än liknande tjänster.

 

Utgå från ett problem

Du utgår i från ett problem i din innovationsprocess – ofta ett tekniskt problem, men det kan egentligen vara vilken typ av problem som helst. Sedan beskriver du problemet i en Request for Proposals (RfP) med hjälp av en enkel mall: vilken typ av lösningar är du på jakt efter, vad finns det för tekniska specifikationer och begränsningar och hur skulle du vilja samarbeta med en partner som har en lösning. Du kan använda vår egen dokumentmall för RfP:er som du ser nedan eller valfri annan mall, så länge vi förstår problemet och hur du vill samarbeta.

 

bild4

Konfidentiallitet

När vi har fått din RfP kommer vi sätta upp ett Skype-möte med dig för att bättre förstå RfP:n. Framförallt vill vi förstå vilka detaljer i den som är mer eller mindre konfidentiella. Du definierar själv vem som får se vad. Kanske säger du att RfP:n i sin helhet får distribueras inom svensk polyteknisk institutssektor on a need to know basis, men att du vill ha företagsnamn, business case och några tekniska detaljer blockade om vi kontaktar externa partners. I teorin kan du sätta upp en unik RfP för varje potentiell partner. I realiteten brukar våra klienter sätta upp tre versioner:

 • Internt inom svensk polyteknisk instututssektor
 • Den akademiska världen i Sverige och globalt
 • Företag

Du kan också förse oss med listor på branscher eller företag vi inte får kontakta eller absolut borde kontakta. Att vidarebefordra valda delar av din RfP selektivt till noga utvalda mottagare är det som gör din RfP transluent – delvis transparent, delvis opak. Detta är unikt för Translucent Innovation och gör vår plattform säkrare än annan typ av RfP-baserade öppen innovation t.ex. kommersiella plattformar eller en egen OI-portal . Rätt experter kommer kunna läsa din RfP samtidigt som dina konkurrenter hålls utanför.

 

Mikrofiering av din RfP till en µRfP

För att effektivt kunna söka efter lösningar på ditt problem kondenserar vi RfP:n till en så kallad µRfP på maximlat 140 tecken. Denna korta information är tillräcklig för att snabbt hitta rätt kompetens. Samtidigt är texten så kort att det knappt går att avslöja någon konfidentiell information. Målet med denna µRfP är inte att hitta den slutgiltiga lösningen på problemet, utan de som kan ha kompetens för att lösa problemet. När dessa har hittats får de se RfP:n i sin helhet efter ditt OK, för att kunna återkoppla med skarpa lösningsförlag.

 

Sökningen efter lösningar med intern mobilapp

Vi publicerar inte µRfP:n ovan – vi behandlar den fortfarande som semikonfidentiell information. Istället har vi utvecklat en egen mobilapp som finns distribuerad valda experter inom hela svenska institutssektorn. Appen gå bara att ladda ned från vår egen intranätsida och det krävs att mobiltelefonens nummer finns i vår egen växel för att den ska fungera. Appen bygger på enkelhet, och den har bara två knappar. Antingen har man rätt kompetens och då klickar man på Call me och blir senare uppringd av teamet på RISE, eller så klickar man på No clue om man inte har en aning.

 

Vi söker både i fikarum och på laboratorier

Appen finns spridd bland flera hundra vetenskapsmän inom RISE. Det finns minst en ambassadör för processen på varje dotterinstitut, och snart sagt varje laboratorium och i varje fikarum. Tanken är att den som har appen i sin telefon inte enbart själv ska ställa upp med sin egen kompetens, utan ta kraft i kollegorna. När det plingar till i byxflickan och en ny µRfP kommer ska den som har appen visa upp µRfP:n för kollegorna i fikarummet eller ute på labbet och fråga runt efter kompetens och lösningar.

 

Extern sökning

RISE är en stor och bred organisation med mer än 2000 forskare på 34 dotterinstitut, och ofta kan vi hitta lösningar på dina problem inom RISE, men för att höja kvalitén än mer på vår teknologiscouting söker vi även externt efter lösningar utanför RISE. Varje enskilt dotterinstitut bland de 34 har naturligtvis ett myller av externa kontakter. Det är universitetsgrupper, småföretag, entreprenörer, EU-projekt och globala storföretag. När någon i fikarummet ser en ny µRfP och säger att ”precis det där forskar en grupp på Chalmers på” eller ”det där problemet har Globe AB patent inom som skulle kunna bidra till en lösning”, då ringer vi upp Chalmers eller Globe AB, för att höra vad de kan bidra med.

 


När vi tar externa kontakter utanför RISE kontrollerar vi först med dig att det är OK. Sedan håller vi oss strikt till den korta µRfP:n i telefonsamtalet, för att bibehålla en hög grad av konfidentiallitet. Den som ringer upp har dock hela RfP:n framför sig och känner till bakgrunden, och kan därför avgöra om den externa kontakten har möjlighet att bidra.

Rapporten

Efter 20 arbetsdagar från det att du har lämnat in din RfP återkommer vi med sökresultatet. Vi sätter upp ett Skype-möte med dig och visar rapporten som är en PowerPoint. Vi försöker hålla det enkelt: en enda sida i PowerPoint per förslag. De förslag vi kommer med kan vara av olika natur:

 • Komplett lösning – Gör så här och problemet är löst.
 • Projektförslag – Vi förstår problemet och ser en möjlig lösning, och vi föreslår därför ett projekt för att utveckla idén.
 • Kontaktförslag – Akademiska grupper med rätt kompetens eller företag med intressant IP du borde kontakta.

bild13

Sammanfattning av processen

 1. Du har ett problem eller behov, ofta av teknisk natur.
 2. Du beskriver problemet i en RfP – en tvåsidig dokumentmall som förklarar problemet och dina olika krav på lösningen. I RfP:n står också hur och med vem du skulle vilja samarbete, och vad dina partners skulle kunna tjäna på detta.
 3. Du skickar RfP:n till ditt eget team på RISE som arbetar med din öppna innovation, och står under konfidentiallitetsavtal.
 4. Ditt team på RISE sätter upp ett Skype-möte med dig för att diskutera RfP:n. Framförallt vill de förstå graden av konfidentiallitet – vilka delar av RfP:n får de visa och för vem? Vid telefonmötet kan de också få mer bakgrundsinformation, för att än bättre förstå problemet.
 5. Du och teamet formulerar tillsammans en µRfP på max 140 tecken.
 6. Med hjälp av µRfP:n och vår egna mobilapp söker vi lösningar och kompetens, både inom RISE och externt.
 7. Efter 20 arbetsdagar kommer vi tillbaka till dig med en rapport som presenteras på ett Skype-möte. Rapporten är en enkel PowerPoint med en enda sida per lösningsförslag eller kontaktförslag.
 8. Fram till och med rapporten är hela tjänsten gratis. Translucent Innovation är en vacker win-win och kan erbjudas gratis eftersom en eventuell uppföljning från din sida när du fått rapporten kan generera ett mervärde på RISE i form av ett industrifinansierat projekt.

Translucent Innovation är gratis!

RISE kan erbjuda Translucent Innovation kostnadsfritt, helt enkelt för att det är en perfekt win-win, både för dig och för oss! RISE lever på forskningsprojekt från industrin och är beroende av att löpande få in nya projekt. När vi söker lösningar och kompetens så söker vi primärt inom RISE, så den rapport du får av oss kommer av naturliga skäl innehålla många projektförslag och kontakter inom RISE. I de fall vi hittar en extern kontakt, t.ex. en universitetsgrupp eller ett företag med ett intressant patent tar vi ut en mindre avgift, men först i efterhand när du är nöjd med kontakten och t.ex. har tecknat ett join venture agreement.

 

Nästa steg för dig…

Skulle du vilja prova Translucent Innovation i ditt eget företags utvecklingsprocess eller är du generellt intresserad av öppen innovation? Kontakta Erik Ronne, Head of Open Innovation på RISE och ansvarig för Translucent Innovation. Erik har tidigare varit global innovationschef på AkzoNobel och arbetat i mer än tio år med öppen innovation och teknologiscouting i många olika former. Erik håller också föredrag, workshops och utbildningar inom öppen innovation, på alla nivåer: för nybörjare, företagsledningar eller forsknings- och marknadsavdelningar.

 • Erik.Ronne@sp.se
 • Tel: 0708 – 97 49 21